Blockchain

Inom den finansiella sektorn ser man blockchain-teknik som en självklar del av framtidens betalningssystem. Det pågår omfattande forskning för att utveckla tekniken för olika syften, som registrering av värdepapper och för överföringar av penningbelopp.

Tekniskt fungerar blockchain som så att data lagras permanent i så kallade block i nätverket. I varje nod finns en kedja av dessa block, som vart och ett innehåller de senast utförda transaktionerna samt det föregående blockets hash. En transaktion blir inte giltig förrän blocket den tillhör har blivit tillagt i kedjan och dessutom kontrollerats av övriga noder. Vad som då kontrolleras är att både den gamle och den nye ägaren signerat ägarbyten med sina lösenord. Dessutom utförs en kontroll så att den gamle ägaren inte är korrupt och har försökt överföra samma värdeenhet till flera olika ägare samtidigt. Genom automatiska majoritetsbeslut hindrar blockchaintekniken korrupta noder från att konspirera genom att godkänna varandras felaktiga transaktioner.

Icordia erbjuder konsulttjänster inom blockchain-tekniken. Kontakta oss för mer information.

[contact-form-7 404 "Not Found"]