IT-säkerhet

IT-säkerhet

Det finns fem grundprinciper inom IT-säkerhet.

  1. Sekretess: förhindrande av obehörigt avslöjande av information
  2. Integritet: förhindrande av obehörig eller oavsiktlig förändring av information
  3. Tillgänglighet: förhindrande av obehörigt undanhållande av information
  4. Spårbarhet: att vissa eller alla aktiviteter i ett system ska kunna härledas till en användare
  5. Oavvislighet: omöjliggörande av förnekande av att data skickats eller mottagits

 

Microsoft Security

Icordia är partnerbolag till Microsoft, ett av världens ledande företag inom IT-säkerhet.  När förstklassig teknik och integration kombineras får du säkerhet med innovation. Icordia kan agera som en strategisk rådgivare inom IT-säkerhet från Microsoft Security.

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkopplar vi snarast med ett erbjudande om konsultation inom IT-säkerhet som passar dig. Erbjudandet är helt kostnadsfritt och vi tar inte betalt förrän ni hittat en tillfredsställande lösning.